మహబూబ్ నగర్ వ్యవసాయ పరపతి సంఘం ఆధ్వర్యంలో చిరువ్యాపారస్తులకు రుణాల చెక్కుల పంపిణీ