మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని అప్పనపల్లి గ్రామం లోని జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ లో రూ.9 లక్షలతో నిర్మించిన అదనపు తరగతి గదులను మంత్రి వి.శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ప్రారంభించారు

Read more

మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని అప్పనపల్లి గ్రామంలో మంచినీటి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వాటర్ ప్లాంట్ ను మంత్రి వి.శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ప్రారంభించారు

Read more

మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని అప్పనపల్లి గ్రామం ప్రధాన రోడ్డును రూ.19.03 లక్షలతో నిర్మించిన సిసి రోడ్డును మంత్రి వి.శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ప్రారంభించారు.

Read more

మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఎదిర గ్రామంలో రూ. 6 లక్షలతో నిర్మించనున్న పీర్ల మజీద్ నిర్మాణానికి మంత్రి వి.శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు శంకుస్థాపన చేశారు

Read more

మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఎదిర గ్రామంలో రూ.23.60 లక్షలతో నిర్మించిన సిసి రోడ్డును మంత్రి వి.శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ప్రారంభించారు.

Read more