రేపటి నుండి తిరుపతిలో శ్రీవారి ఉచిత దర్శనం టోకెన్లు జారీ

తిరుమల: జూన్ 11వ తేదీ నుండి శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తుల కోసం తిరుపతిలోని మూడు ప్రాంతాల్లో 18 కౌంటర్ల ద్వారా సర్వదర్శనం టైం స్లాట్ టోకెన్లు జారీ

Read more